Producenci
Płatności

 

Autoryzacje

Informacje

W dniach od 9.02.2018 do 25.02.2018 r. sklep będzie nieczynny. Wszystkie zamówienia złożone w tym okresie będą realizowane począwszy od dnia 26.02.2018 r. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Regulamin

Warunki ogólne

1. Firma AUDIOFAN Dorota Nowak z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 21, 31-062 Kraków NIP: 9441351377 działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 688/2008. Sklep internetowy firmy AUDIOFAN Dorota Nowak, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.audiofan.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym firmy AUDIOFAN są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

3. Prezentowany w naszym sklepie internetowym asortyment produktów nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.


Procedura składania i realizacji zamówień

4. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający wyraża chęć dokonania zakupu wybranego towaru, a co za tym idzie chęć zawarcia umowy sprzedaży na proponowanych warunkach.

5. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę AUDIOFAN DOROTA NOWAK na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie go po otrzymaniu od nas maila zwrotnego lub przesłanie danych zawartych w formularzu na adres mailowy sklep@audiofan.eu

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep AUDIOFAN DOROTA NOWAK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane, jeżeli brakujących lub błędnych danych nie uda się uzupełnić z uwagi na niemożność nawiązania kontaktu z Zamawiającym.

8. Towary oznaczone jako dostępne "na zamówienie" nie mogą być nabywane przez kupującego z formą płatności za pobraniem, lecz tylko za przedpłatą lub w systemie ratalnym, ewentualnie, po indywidualnej akceptacji, istnieje możliwość realizacji zamówienia po wpłaceniu w formie zaliczki określonej części wartości zamówienia.

9. Kupujący chcący dokonać zakupu poprzez system ratalny, może przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze sklepem celem wstępnego zweryfikowania przez bank jego zdolności kredytowej.

10. O ile dla konkretnego produktu nie jest to określone inaczej, maksymalna kwota płatności za pobraniem wynosi 10000 zł, nadwyżka łącznej wartości zamówienia ponad tą kwotę musi zostać wpłacona przez kupującego w formie przedpłaty na rachunek bankowy sprzedającego.

11. Zakupione produkty są dostarczane bezpośrednio pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień jako adres dostawy.

12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie formami dostawy oferowanymi przez sklep dla konkretnego artykułu w formularzu zamówienia.

13. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadkach indywidualnych oraz w ramach okresowych promocji opłata za dostawę zamówionych towarów może być pokryta przez firmę AUDIOFAN DOROTA NOWAK


Gwarancje i reklamacje

14. Towary oferowane w sklepie internetowym firmy AUDIOFAN są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi oraz polskimi instrukcjami obsługi.

15. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze bezpośrednio ze sklepem AUDIOFAN DOROTA NOWAK lub z odpowiednim serwisem podanym w karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar należy przesłać na adres punktu serwisowego podanego w karcie gwarancyjnej jeżeli kupujący chciałby skorzystać z gwarancji lub adres siedziby firmy AUDIOFAN jeżeli kupujący chciałby skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

16. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni liczonych od dnia wydania towaru. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Możliwość zwrotu dotyczy tylko towarów nieuszkodzonych - pełnowartościowych, które nie noszą jakichkolwiek oznak użytkowania (posiadają naklejki, elementy zabezpieczające itp.) oraz posiadają oryginalne opakowanie.

17. Towar należy dostarczyć na adres siedziby sprzedającego lub inny, jeżeli zostanie wskazany przez sprzedającego po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez kupującego z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć wszystkie inne dokumenty przesłane przez sprzedającego wraz z towarem takie jak gwarancje, instrukcje obsługi itp. oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16. Koszty związane z odesłaniem towaru jak i jego odpowiednim zabezpieczeniem ponosi Kupujący. Zwrot kosztów związanych z zakupem towaru nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo odroczenia zwrotu kosztów aż do momentu sprawdzenia rzeczywistego stanu towaru.


Postanowienia końcowe

18. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie firmy AUDIOFAN, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez siebie zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

20. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym firmy Audiofan oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl